subota, 13. siječnja 2018.

Formacija u duhovnom (redovničkom) pozivu

 
Svećenikom i/ili redovnikom nitko ne postaje preko noći, nego se taj put sastoji od određenih odgojno-obrazovnih procesa. Program formacije od ulaska u sjemenište do ređenja za svećenika uključuje potpuni razvoj osobe u svakom pogledu života: duhovni, osobni, obrazovni, kulturni, svećenički i samostanski (bratski-fratarski) smisao života.
U procesu odgoja nastoji se mladu osobu usmjeriti prema cjelovitosti za život zajednice kao i za kvalitetu služenja u službi Crkve. Odgoj u našoj zajednici je proces koji prolazi kroz nekoliko faza.

1.   Proces odlučivanja
 • a) osobna odluka
 • b) razgovor s roditeljima
 • c) razgovor s nekim svećenikom

 
2. Postulat(ura)

U postulaturu ulaze mladići koji su već završili srednju školu, fakultet ili su možda već zaposleni. U ovoj početnoj fazi oni izbliza upoznaju naš redovnički život, a zajednica sa svoje strane upoznaje kandidate te im nastoji pomoći da sazriju u svojoj odluci o nasljedovanju Krista.

3. Novicijat
 • a) primanje i oblačenje redovničkog odijela, odn. habita
 • b) vrijeme studija o redovničkim zavjetima, o franjevačkom načinu životu i dubljem razumijevanju osobnog poziva
 • c) u redovitim prilikama novicijat traje godinu dana
 
4.   Jednostavni (privremeni) zavjeti
 • a) po završetku novicijata novak piše molbu za polaganjem prvih redovničkih zavjeta
 • b) odgovor Uprave Provincije (provincijala i definitorija)
 • c) ako je odgovor pozitivan, novak zavjetuje tri evanđeoska ili redovnička zavjeta: siromaštvo, čistoću i poslušnost (prema Pravilu sv. Oca Franje i naših Konstitucija)
 • d) upis na filozofsko-teološki studij 
 •  
5.   Svečani (doživotni) zavjeti

Redovnik u privremenim zavjetima nastavlja svoj duhovni i ljudski razvoj kroz filozofsko-teološki i odgojni studij u kući odgoja. U našoj Provinciji ta kuća odgoja nalazi se u zagrebačkom samostanu sv. Mihaela.
Taj proces razvoja svakog kandidata, uz samostansku zajednicu, prati magistar. Nakon tri ili više godina života u privremenim zavjetima, kandidat treba provincijalnoj upravi uputiti Molbu za polaganje doživotnih zavjeta. Po tim zavjetima osoba onda postaje i punopravnim članom Reda i Provincije.

6.   Ređenje za đakona i svećenika

Redovnik sa svečanim zavjetima, kad ispuni sve uvjete s obzirom na studij i propisani redovnički odgoj, može pristupiti primanju reda Đakonata. Đakonat redovito traje od šest mjeseci do godinu dana. Vrijeme đakonata podijeljeno je na dva dijela: pohađanje posebnih predavanja i polaganje ispita važnih za kasnije svećeničko poslanje i djelovanje. Osim toga, đakonska godina predviđa i vršenje konkretnih zadaća u pastoralu na nekoj od župa povjerenih našoj Hrvatskoj kapucinskoj provinciji sv. Leopolda B. Mandića.
Nakon đakonske prakse slijedi primanje svetog reda prezbiterata te konkretno djelovanje.

 
 Služiti Bogu i ljudima kao časni brat
 
U duhovnom pozivu i redovničkoj zajednici osim svećenika moguće je biti i časni brat (brat laik). Naš kapucinski Red zasniva se na bratstvu, odn. na činjenici da smo svi međusobno braća. Zato kod nas uz braću svećenike djeluju kao punopravni članovi i braća laici. Oni danas mogu vršiti niz različitih i dragocjenih službi, upravo nužnih za normalno djelovanje samostana i zajednice, sudjelujući na taj način u poslanju Reda, naviještanju Evanđelja i njegova svjedočenja u svakodnevnom životu, često u vrlo jednostavnim i neznatnim službama i poslovima.
 
Brat laik, odn. redovnik koji nije svećenik, nije - kako neki misle - netko tko nije mogao završiti školu ili fakultet, nego je to zvanje koje ima svoj duboki evanđeoski i kršćanski smisao, značenje i identitet. Kandidati za braću laike imaju u svemu zajedničku formaciju (počevši od postulature pa do polaganja doživotnih zavjeta) s onima koji se u Redu pripremaju i za kasnije primanje sv. Reda đakonata ili prezbiterata.
 
* * Zainteresirani mladići za svećenički i/ili redovnički poziv u svojim pitanjima, dilemama i pojašnjenjima slobodni su kontaktirati:

FRA JURO ŠIMIĆ OFMCap
Sv. Leopolda Mandića 41
HR - 10040 ZAGREB

Nema komentara:

Objavi komentar