nedjelja, 31. kolovoza 2008.

Molitva za vlastito zvanje

Bože Oče,
Stvoritelju i Gospodaru neba i zemlje!

Ti si svemu što postoji dao da jest,
svako si biće pozvao u život
i svakom si duhu dao da Te spozna
i da te ljubi.

I danas čovjeka zoveš na suradnju
kako bi stvorenim svijetom zavladao
i usavršio ga.

Nastavi i sada,
snagom svojega Svetoga Duha,
rasvjetljivati moje srce
i moj razum da bih shvatio
što želiš od mene.

Daj mi milost da surađujem
s darovima koje si mi dao
za obnovu Crkve
i na korist svim ljudima.
Pomozi mi da na obilje Tvojih darova
uzvratim velikodušnošću suradnje.

Gospodine, bakljo ljubavi,
udijeli mi žar svoga Duha
kako bih sve zanose svojega života
mogao s radošću posvetiti Tvojoj službi.

Učini me zauvijek svjedokom
svoje blage Očinske ljubavi.
Upravljaj moja djela
po svojoj svetoj volji.

Važnost i aktualnost molitve za Duhovna zvanja

Znamo da Krist nije molio samo za apostole i odgajao ih za njihovo poslanje, već nastavlja uvijek nadahnjivati i pomagati ostvarenje novih zvanja koja u Crkvi trebaju. Uskrsli Krist nastavlja štititi i pomagati svoju Crkvu. On je sam od nas tražio da molimo za duhovna zvanja i po apostolima je poučio Crkvu da se brine za službenike Evanđelja. Poziv na molitvu i akciju dolazi od Boga Oca koji jest i koji ostaje jedini «gospodar žetve». U mjeri u kojoj ćemo biti sjedinjeni s Kristom i sudjelovati u njegovu životu, osjetit ćemo se potaknuti na djelovanje uvijek u dvostrukom pravcu: a) s jedne strane molit ćemo da Bog pobudi u svojoj Crkvi brojna i sveta zvanja; b) s druge strane poslužit ćemo se svim silama da ostvarimo cilj buđenja, sazrijevanja i ostvarivanja novih zvanja u Crkvi.
To čineći poslušat ćemo ne samo Kristovu zapovijed već i unutarnji zahtjev koji izvire iz sjedinjenja s Kristom. Ljubav Kristova potiče nas da želimo nastaviti njegovo djelo spasenja. Nastojmo svojim vjerskim žarom uvijek priskrbiti Crkvi molitvom i djelovanjem radnike potrebne da se očituje i saopći Božja ljubav prema ljudima.

C. A. Bernard