srijeda, 30. listopada 2013.

Novi postulanti

        Nedavno je u našem riječkom samostanu Gospe Lurdske započela nova godina postulature. Trojicu novih kandidata u ovu početnu odgojno-obrazovnu etapu našeg redovničkog života primio je provincijski magistar (učitelj) postulanata fra Ivica Petanjak. 
          Obred primanja u postulaturu u krugu samostanske obitelji vodio je magister u prisutnosti ostalih članova riječkog samostanskog bratstva na čelu s gvardijanom i vice-magistrom postulanata fra Žarkom Lučićem. 

          Tijekom ove šk. godine trojica kandidata izbliza će se upoznavati s našim redovničkim životom i djelovanjem (molitveno-apostolsko-pastoralno), svladavati prve temelje talijanskog jezika... kako bi na jesen 2014. godine nastavili svoju daljnju formaciju kod braće kapucina u Italiji (novicijat, studij teologije).

       Trojicu naše nove braće - Josip Aralica, Dado Felbar, Andrej Miškanović - preporučujemo u Vaše molitve! 

* * * *
 
Temeljne misli o tome što je POSTULATURA
 
Pod pojmom POSTULAT(URA) obično se podrazumijeva vrijeme priprave i provjere prije službenog ulaska u novicijat (stupanjem u novicijat te polaganjem prvih zavjeta postaje se članom redovničke zajednice).
     Za razliku od novicijata za koji je propisano vrijeme trajanja (godina dana), vrijeme postulature nije službeno propisano, ali ipak možemo reći da redovito traje od šest mjeseci do godinu dana. No, prema potrebi i sudu odgojitelja i redovničkih poglavara može trajati i do dvije godine, ali ne duže od tog razdoblja!
Postulatura je prije svega jedna formativna redovnička ustanova u koju dolaze mladići koji su osjetili Božji zov i poticaj da nasljeduju Krista - kao svećenici i/ili redovnici - po uzoru na sv. Franju Asiškog.

Slobodno možemo reći da ''postulatura'' započinje već onda kada je kandidat osjetio da ga Gospodin zove da izbliza slijedi-nasljeduje stope 'siromašnog i poniznog Krista' (sv. Franjo Asiški). Za vrijeme ove odgojne faze kandidat, u uskoj vezi sa samostanskim bratstvom, upoznaje redovnički način redovnički života i rada, a bratstvo pak, sa svoje strane, upoznaje kandidata, da može otkriti i dati pravi odgovor na njegovu molbu za konačan prijem u Red i novicijat.
 Za postulaturu možemo, također, reći da je to vrijeme u kojem kandidat nastoji intenzivnije upoznati i obdržavati Kristovo evanđelje; otkriti svoje početno zvanje; provjeriti motivaciju vlastitog duhovnog zvanja; upoznati i otkriti naš franjevačko-kapucinski način život; steći prvo iskustvo samostanskog načina života i rada.

Postulatura je i vrijeme približavanja franjevačkim izvorima naše duhovnosti kao i našega života. Franjin lik, čitanjem spisa i života, uzor je, bogat privlačnošću i primjer koji ni dan danas ne prestaje oduševljavati i privlačiti iznova nove duhovne sinove. Uz njegov lik kandidati se trebaju uvesti i upoznati s našom bogatom duhovnom povješću i duhovnošću, te s onom našom braćom, koja su dala svjedočanstvo kako se u pojedinim povijesnim okolnostima franjevačka karizma nastojala utjeloviti u Crkvi, vjerno, temeljito, dosljedno i originalno.

Obrazovna aktivnost glede postulature usmjerena je nadasve usavršavanju kateheze vjere; načinima molitve, posebno s uvođenjem u liturgiju koja je središte i vrhunac svega kršćanskog i redovničkog poslanja; poučavanjem u franjevaštvu; prva iskustva uvođenja u apostolsko-pasroralni rad. S početkom postulature postulant je pripušten u zajednicu kao njezin član, te time sudjeluje u bratskom životu zajednice.

* Mladići koji osjećaju duhovni poziv (svećenički i/ili redovnički) za sva moguća pitanja, dileme i pojašnjenja slobodni su kontaktirati:

Fra Juro Šimić OFMCap
promicatelj duh. zvanja