petak, 18. prosinca 2015.

Bratstvo je dar Božji u redovničkom životu

'Identitet i poslanje redovnika u Crkvi'', naslov je dokumenta koji su u prigodi zatvaranja Godine posvećena života u Rimu 14. prosinca predstavili kardinal Joao Braz de Aviz, pročelnik Zbora za Ustanove posvećenoga i društva apostolskoga života, i tajnik iste kongregacije José Rodriguez Carballo.
 
Ne samo braća redovnici naslovnici ovoga dokumenta, nego redovnice, svećenici, laici i čitava Crkva trebaju poznavati i vrjednovati vlastito zvanje, to je u prvom redu nasljedovanje Krista. Toliko je bogata Kristova osoba da svaki kršćanin svojim životom veliča neko njezino posebno obilježje. Neki se poistovjećuju s Kristom posvećujući se fizičkom radu kako bi gradili svijet i učinili ga gostoljubivijim za ljude, drugi naviještaju Radosnu vijest, vršeći svećeničku službu, neki se pak posvećujući poučavanju ili njegovanju bolesnika, a neki s Kristom, živeći u siromaštvu, čistoći i poslušnosti – istaknuo je kardinal Braz de Aviz.
 
Dodajući:
Jedno posebno obilježje Kristove osobe određuje redovničko poslanje i identitet, a to je bratstvo. Bratstvo, prema evanđelju, nije plod osobne želje, već Božji dar, a bratski život se sastoji u uzajamnom prihvaćanju, poštovanju, u skladnim bratskim odnosima, uzajamnoj potpori, dijeljenju duhovnih dobara, u opraštanju, u zajedničkom otkrivanju Božje volje, te u misijskoj suradnji i skrbi za najpotrebitije – zaključio je kardinal Braz de Aviz.
 
Nadbiskup je Carballo podsjetio na pismo koje je ondašnji kardinal Bergoglio 1986. godine napisao o snazi molitve za svećenička zvanja. Za zvanja u prvom redu treba moliti. To je rekao Gospodin, moramo dakle moliti – stoji u pismu. Nadbiskup je Carballo najavio da će posljednji tjedan Godine posvećena života, od 28. siječnja do 2. veljače 2016. u Rim stići oko šest tisuća redovnika iz cijeloga svijeta.

nedjelja, 15. studenoga 2015.

Kako znaš da Bog želi da budeš svećenik?

Život bez ljubavi nema smisla. Riječima pape Ivana Pavla II.: “Čovjek ne može živjeti bez ljubavi. On sam sebi ostaje nespoznatljivim bićem, život mu je besmislen ako mu se ne objavi ljubav, ako se ne susretne s ljubavlju, ako je ne iskusi i ne usvoji, ako živo u njoj ne sudjeluje. Upravo stoga Krist Otkupitelj – kao što je već rečeno – u potpunosti razotkriva čovjeka samome čovjeku.” (Ivan Pavao II., Redemptor Hominis, 10).
 
Raspeti nas Krist uči što znači biti čovjek: sami ćemo sebe pronaći samo u najpotpunijemu davanju sebe.
 Kako se ovo može odnositi na svećeništvo? Svećenik je umro sebi da bi drugima dao život. Ispravno ga se naziva ocem jer dar njegove žrtve rađa djecu u vjeri. Predajući svoje tijelo zaručnici (Crkvi), on donosi život Božjoj obitelji. Čovjek ne postaje svećenikom kako bi pobjegao, nego pobjeđivao. Ne ulazi u sjemenište zato što ne može naći djevojku. Ulazi jer ljubi Boga i želi spašavati duše.

Prečesto razmišljamo o svećeništvu kao o nečemu što zahtijeva samo odricanja. Nikad ne zastanemo kako bismo razmislili o darovima koje svećenik prima, kao što je vlast otpuštanja grijeha i pretvaranje običnoga kruha u tijelo Boga. Kristovim riječima rečeno: Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko… i u budućem vijeku život vječni“ (Mk 10,29-30). Ako osjećaš da te nešto vuče posvećenom životu, ne bježi od toga. To ne će nestati. Odloži sve strahove koji se mogu javiti i svaki dan moli Zdravomariju kako bi ti ona pomogla razlučiti svoj poziv.

Kad se osjetiš spremnim, razgovaraj s nekim svećenikom o svojim nutarnjim osjećajima. Možda možeš otići na duhovne vježbe ili u par dana u neki samostan da ti pomognu pri razlučivanju i konačnoj odluci. Učiniš li to, to automatski ne znači da si se upisao u bogosloviju ili samostan; to samo znači da si se otvorio kako bi malo bolje pogledao u samoga sebe i o svemu ozbiljnije promisliti. Možda ćeš otići s duhovnih vježbi ili sa susretom s nekom redovničkom zajednicom osjećajući duboki mir i sa spoznajom da svećenički i redovovnički poziv ipak nije za tebe. No, možda ćeš otići i s velikom vjerom i nadom da te Bog ipak k sebi zove.
Kako god se mi osjećali, trebali bismo uvijek nasljedovati hrabrost sv. Terezije, koja kaže: “Po svojoj slobodnoj volji, dragi Isuse, slijedit ću te kamo god išao u potrazi za dušama, koliko god me to koštalo i iz čiste ljubavi prema tebi.”

Molitva za čistoću

Najdraži Isuse!
Dobro znam da svaki savršeni dar, a iznad svih dar krjeposti čistoće, ovisi o najmoćnijoj od svih pomoći – tvojoj Providnosti, i da bez tebe stvorenje ne može učiniti ništa. Stoga te molim da obraniš, svojom milošću, krjepost i čistoću u mojoj duši, kao i u mojemu tijelu. Ako sam ikada po svojim osjetilima primio ikakav utjecaj koji bi mogao uprljati moju krjepost čistoće, ti, koji si vrhovni Gospodar mojih snaga, makni to od mene, da mogu čistim srcem napredovati u tvojoj ljubavi i službi te se krjepostan prikazivati u sve dane moga života na prečistomu oltaru tvojega božanstva. Amen.

Sv. Josipe, čuvaru djevica, moli za nas!
Sv. Josipe, strahu zlih duhova, moli za nas!
Bezgrješno Srce Marijino, moli za nas!

utorak, 3. studenoga 2015.

Talenti i zvanje"Doista, bit će kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan ‑ svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." "Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!' Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'" "Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: 'Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!' Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'" "A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.' Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje! A gospodar mu reče: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'" "Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi." (Mt 25, 14 – 30)
 
Prispodoba o talentima (Mt 25, 14 – 30) jedna je od klasičnih evanđeoskih tekstova o zvanju. Prispodoba govori o osobama koje se odazivaju na Božji poziv i aktivno surađuju, ali i o onima koji to odbijaju. Gospodin nam otkriva da je ovaj „zli i lijeni sluga“ pomalo prisutan u svakome od nas. 
.
"Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak.“
 
Otac nebeski povjerava svoj imetak svakomu svojemu djetetu. Ne povjerava mu svoj imetak da ga samo čuva, niti je taj imetak za promociju pojedinca, ili kao rješenje za izlazak iz krize (zvanja); to bi bilo skučeno i pojednostavnjeno tumačenje odnosa Stvoritelja i stvorenja. Otac nebeski pozivajući nas povjerava nam svoj imetak, povjerava nam ono što mu je najdragocjenije; on sam nam se povjerava. Naše ostvarenje u pozivu nije vezano samo uz nas, nego je ostvarenje Božjega dara u nama. Velika je tajna da preko nas Božji dar postaje vidljiv. 
.
„… svakomu po njegovoj sposobnosti.“
 
Povjeravanje Božjega imetka je po mjeri svakoga pojedinca. Ljepota Božjega poziva se sastoji u tome da se neograničeni Božji projekt ostvaruje po čovjeku. U kršćanskom pozivu dolazi do izražaja paradoks: s jedne strane Bog se naginje prema čovjeku prilagođujući svoj projekt prema sposobnosti čovjeka i s druge strane uzdiže k sebi ograničenog čovjeka povećavajući njegove sposobnosti (talenti umnoženi). Tako Bog u ljudskoj povijesti ostvaruje tajnu svojega božanskoga otkupljenja.
Zato se zvanje ne može suženo gledati na samo ono što je netko sposoban činiti ili ne, nego je to prije svega Božji projekt s pojedincem. 
.
„Uđi u radost gospodara svoga!“
 
Ako se zvanje rađa kada nam Bog povjerava svoj imetak, ono se izvršava kada se pozvani čovjek povjeri Bogu. Otac nebeski se raduje ukoliko njegovo dijete prihvati njegov dar i plan i ostvari ga. Raduje se jer može činiti velike stvari preko osobe koja mu je povjerila svoj život. Kako je lijepo znati da je Bog radost! I ne samo radost! Bog je zajedništvo. On ne može samo za sebe zadržati svoju radost, nego je dijeli s drugima. Dijeli je s onim koji je „u malome“, u svojoj ljudskoj ograničenosti bio vjeran. Bog daruje „mnogo“. Sjetimo se Isusova obećanja da će stostruko primiti i život vječni baštiniti onaj tko sve ostavi da bi ga slijedio. Tako se ljudski napor oko nasljedovanja Krista pretvara u božansku radost, odricanje u slobodu, usamljenost srca u sposobnost voljenja mnogih. Svako je zvanje poziv na istinsku, Božju radost. Postoji samo jedna žalost: ona odbijanje Božjega poziva. 
.
„… sakrih talenat tvoj u zemlju“
 
Adam i Eva se nakon grijeha sakrivaju i bježe od straha od Boga. Oni su prvi pozvani koji se oglušuju o Božji poziv. Boga zamišljaju da je „strog, da žanje gdje nije sijao i kupi gdje nije vijao“. Oni zapravo u beznađu bježe od samih sebe. Istu stvar čini tko skriva Božji dar, tko se stidi, tko se boji da nije sposoban, tko misli da će ga Božji dar unesrećiti… I zato ga skriva u zemlju. Ali, tko može sakriti Božji dar? Koliko je mladih, skrivajući Božji dar u zemlju, izgubilo zauvijek njihovu sreću?!
.
„Onomu koji ima još će se dati, … a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.“
 
Malo je čudna logika na završetku prispodobe. Ipak, i na kraju se govori o „umnažanju“. Onaj tko se povjeri Bogu i tko je poslušan njegovu pozivu, obilovat će. Njegov će život biti u svjetlu i radosti te u neprestanom suobličavanju Božjem planu s njim. Tko se, naprotiv, ne povjeri Bogu i ne odazove njegovu pozivu, izgubit će vlastiti život: ono što ima ili živi, jer tako je sam izabrao.
Za njega će se umnažati beznađe: bit će izbačen vani u tamu gdje, više od nikoga pozivan, ne zna gdje ići. Tu će biti plač i škrgut zubi. 

subota, 3. listopada 2015.

Početak godine postulature

Provincijal fra Jure postulantima predaje znak TAU
 
Dana 2. listopada 2015. godine u krugu samostanske zajednice u Varaždinu jednostavnim obredom kojega je vodio provincijal fra Jure Šarčević započela je službeno godina postulature, odn. uvođenja u redovnički franjevačko-kapucinski način života i rada po Evanđelju i nadahnuću našeg Serafskog oca Franje. 


 Postulaturu su započeli:
 
Branko Petrićević (Rama/Rumboci, BiH)
Marko Nedić (Tolisa, BiH)
Dario Tolić (Zagreb)
Mislav Šebečić (Zagreb)
Anto Pranjkić (Brčko, BiH)
Marko Mofardin (Pula) 
Mirko Šafarić (Osijek)
Marijan Katičić (N. Gradiška)
 
Obredu primanja prisustvovala su braća samostanske zajednice u Varaždinu te naši đaci-sjemeništarci. 
 
Naše nove kandidate na njihovom put sazrijevanja u vjeri i hodu prema novicijatu preporučujemo u Vaše molitve!
 


Početak postulature u Lendinari (Italija)
 
Dana 5. listopada kratkim i svečanim obredom u 15,00 sati u krugu samostanske obitelji započela je talijanskom gradiću Lendinara godina postulature. Zajednička je to postulatura za više talijanskih provincija, Hrvatske i Slovenije.
Ove godine u postulaturu su primljena četvorica kandidata iz Italije, četvorica iz Slovenije, dvojica iz Turske te dvojica iz Hrvatske: Mario Berišić i Marin Berišić.
 
Postulanti u Lendinari: Mario i Marin Berišić
 

srijeda, 23. rujna 2015.

Obred redovničkog oblačenja

Čestitke novim novacima
Na liturgijski spomendan sv. Mateja, apostola i evanđeliste (21. rujna) u Tortoni upriličeno je oblačenje novaka za više talijanskih provincija te za kandidate iz Hrvatske i Mađarske: Marco Rossi (Provincija Emilia Romagna, Italija); Herve Viode Kouassi, Antoni Romeo (Provincija Genova, Italija); Luca Savoldelli, Antonio Ratti, Franco Fiolini (Provincija Lombardija-Milano, Italija), Raffaele Corvaglia (Provincija Piemonte, Italija); Fabio Burla (Provincija Venezia, Italija), Josip Stanković (Hrvatska); Anton Varaniuk (Mađarska).
 
Iako je godina novicijata kanonski već započela 7. rujna, činom primanja redovničkog odijela iz ruku magistra novaka fra Lorenza Mottia željelo se i na izvana podržati mlade fratre na njihovu putu odluke većeg i radikalnijeg života sv. Evanđelja po primjeru sv. Franje Asiškog.
 
Novaci pjesmom animiraju euharistiju
 
Sam čin predaje i primanja habita upriličen je za vrijeme mise u 11 sati koju je predvodio fra Roberto Rossi Raccagni. Nakon prigodne homilije te blagoslova i oblačenja habita svi okupljeni svećenici i drugi fratri bratskim zagrljajem iskazali su čestitku novacima te ih ohrabrili na njihovu započetom putu. Po završetku misnog slavlja druženje je nastavljeno uz prigodni domjenak u velikom samostanskom blagovalištu.
 
Fra Josip Stanković oblači habit
 
Ovom velikom i radosnom događaju iz Hrvatske prisustvovali su fra Željko Cestar i fra Juro Šimić.
 
 

četvrtak, 17. rujna 2015.

Završetak novicijata i polaganje prvih zavjeta

 
U gradu Tortoni ((Italija) 12. rujna upriličena je svečanost završetka novicijata i polaganje prvih zavjeta petnaestorice novaka iz nekoliko talijanskih kapucinskih provincija, Hrvatske i Mađarske. Svečano misno slavlje u svetištu Madona della Guardia (Tortona) započelo je u 16 sati, a predvodio ga je provincijal iz Provincije Torino fra Antonio Gambaro. Liturgijsko pjevanje animirao je zbor sastavljen od fratara kapucina i njihovih suradnika. Na Misi su sudjelovali i brojni fratri kapucini pristigli iz raznih Provincija te članovi obitelji, suradnici i prijatelji zavjetovanika.
Obred polaganja zavjeta upriličen je nakon homilije, a zavjete su novaci polagali u ruke svojih provincijala ili njihovih delegata. Uz polaganje zavjeta siromaštva, čistoće i poslušnosti novac su iz ruku magistra fra Lorenza Lottia primili i redovničko odijelo te Pravilo i Konstitucije Manje braće kapucina.

 Za Hrvatsku kapucinsku provinciju sv. Leopolda B. Mandića zavjete su u ruke provincijalova delegata fra Gorana Rukavine položili: fra Dominik Silađi iz župe Feričanci, fra Dejan Lecić iz Zagreba, fra Ivan Vuković iz Požege te fra Tomislav Trandler iz Zagreba. Poslije misnog slavlja upriličeno je u samostanskim prostrima druženje i čestitanje.
 
Svoju daljnju redovničku formaciju naši novozavjetovani članovi nastavljaju u Milanu.  

petak, 11. rujna 2015.

Svećeničko ili redovničko zvanje


 
Ovih dana tisuće svršenih srednjoškolaca i njihovih roditelja u brizi su što i kakvo zvanje, odnosno studije izabrati. Slična je situacija i sa svršenim osnovnoškolcima koji također biju boj u potrazi za željenim zvanjem, željenom školom.

Mnogi žele studirati ili stjecati srednjoškolsko znanje za zvanje ili zanimanje koje žele i oni i njihovi roditelji i koje će zadovoljiti njihove snove, a to je raditi ono što želiš i naravno što manje se oznojiti na izabranom radnom mjestu, a za to je zvanje osnovni preduvjet.

Mladići i djevojke žele unosan, ugledan i statusni posao, odnosno školu iz koje će na fakultet koji će ih odvesti u visoko društvo, ako nisu talenti za nogomet, tenis i još neke sportove u kojima se (ali ne bez truda) mlati velika lova.

Sigurno će mnogi upisati fakultet ili srednju školu koju su željeli, ali isto tako je sigurno kako mnogi neće uspjeti na gimnaziju, trgovačku, ekonomsku, pravo, medicinu, policijsku i neku drugu ili drugačiju akademiju.

Ovog trenutka niti ne razmišljaju hoće li nakon svršene škole ili fakulteta imati posao i sigurno i ugodne radno mjesto, do kojeg i kakvog je sve teže doći i tako će u Hrvatskoj biti još dosta godina.

A ima zanimanje, odnosno zvanje koje donosi siguran posao (službu), časno, uzvišeno, odgovorno, ponekad teško, ali lijepo sa sigurnim poslom do kraja života.

Biti svećenik ili redovnik/ica) zvanje je za koje smatram da zaslužuje svačiju pozornost i dobro bi bilo da mladi i njihovi roditelji o tome razmišljaju, premda ono traži više od želje za nešto se školovati, biti. Pametniji i mudriji od mene kažu kako svećenike, redovnike i redovnice Bog sam odabire i kako je potrebno puno molitve, poglavito roditeljske da se postane svećenik i redovnik.

A dobrih svećenika treba nam kao nikada do sada, jer dobar svećenik i dobar pastir na ovim prostorima jamstvo su čvrste vjere i domoljublja. Naši dječaci i djevojčice, mladići i djevojke u domaćim svećenicima i redonicima imaju dobre uzore, dobre pastire, domoljube i dobre ljude. Razmislite dragi mladi i pođite u polja dobrih pastira, „…. žetva je velika, a žetelaca je malo…“ i zašto ne, budite dobri pastiri, sa sigurnim ''zaposlenjem'', a to svi želite, kao i roditelji vaši.

nedjelja, 2. kolovoza 2015.

Iskustvo života u samostanu i s fratrima kapucinima

Kapucinski samostan, Osijek
Gospodin naš Isus Krist kao središte franjevačko-kapucinske jednostavnosti i duhovnosti vrlo je važan i u svakodnevnom životu redovnika, koji su ostavili ovaj svijet, pošli za Kristom, njemu se prepustili, njemu povjerovali, a on im kao nagradu usađuje klicu poziva, jedno sjeme koje raste i razvija se iz klice u stablo, a svako stablo donosi plodove. Takav je i život redovnika, oni su stablo, a Krist je njihov sijač.

Franjin život bio je pro
žet ljubavlju, iako ga je njegov otac odbacio, nije prestao voljeti Boga i zadržati ga u svome životu. Takvi su i redovnici, iako svijet misli sa su nepotrebni u današnjem društvu, oni ne padaju pred time, već mole za njih i za čitav svijet. Franjo, kao i ja, dugo je tragao za smislom svoga života, rođen je u bogataškoj obitelji, no, novac i blago nisu ga učinili sretnim.

Živeći, moleći, radeći i razgovarajući s braćom kapucinima u samostanu shvatio sam da ovi jednostavni ljudi ne mare brigu za materijalno već smatraju da su novac, pohlepa, bogatstvo ovoga svijeta samo prašina na cesti koja nema nikakvo značenje, tu prašinu vjetar raznosi po svijetu. Isto tako novac i bogatstvo pretpostavljaju ljudima veliki kamen o koji se spotiču te tako padaju u ropstvo zla. Materijalno nam ništa ne znači, ništa nam ne donosi. Ali ostaje duh. Duh vjere. To je radost ovoga svijeta, ovog poniznog služenja u ljubavi prema Gospodinu.
Franjevci kapucini (OFMCap)
Zahvalan sam Bogu i braći kapucinima što su mi omogućili da neko vrijeme provedem s njima; da dijelim njihovu molitvenu i radnu svakodnevicu. Tako su mi omogućili da budem i ja - barem na kratko - dio jedne redovničke zajednice koja dijeli isto mišljenje kao i ja.
Redovnički život pruža nam toliko velike mogućnosti, da često puta toga nismo toliko ni svjesni. Iako u ovom svijetu trpim zbog svoga mladenačkog traženja i odabira životnog poziva, te strpljivo nosim svoj križ poput Krista, nisam pao pod svjetovno okrilje, već svakoga dana kroz euharistiju, želim se što više približiti Kristu. Ovih nekoliko dana provedenih u samostanu nikad neću zaboraviti, jer sam s braćom kapucinima spoznao da smisao života nije u traženju požuda tijela i užitaka, već u traženju Boga. Spoznao sam da u svakom trenutku treba živjeti Kristovo evanđelje, te doista istinski živjeti svoju vjeru, vjeru Crkve u kojoj smo kršteni.

Čemu težiti ovome svijetu, ako od njega ništa ne dobivamo. Redovnici zaista žive Kristovo evanđelje, te služe Bogu s velikom poniznošću.
 
"Tko prizna mene pred ljudima, njega će i Sin Čovječji priznati pred Božjim anđelima." Lk 12,8
 
                                         Matija Kancijan

nedjelja, 19. srpnja 2015.

Duhovno zvanje. Poziv na izravnije i radikalnije nasljedovanje Isusa Krista

 
Živimo u vremenu u kojemu se, možda, više nego ikada osjeća kriza duhovnih zvanja, kako redovničkih tako i svećeničkih! Uzroke takvog stanja pokušavamo pronaći u obiteljima sa sve manje djece, u župnim zajednicama koje ne svjedoče Krista na autentičan, živ i radikalan način, u društvu u kojemu su duhovne vrijednosti izgubile svoje mjesto na vrhu ljestvice ljudskih vrednota, u vremenu u kojemu su ljubav, žrtva i odricanje izgubili svoj smisao, a vjera i život shvaćaju se kao dvije potpuno različite dimenzije čovjekova bića, zaboravljamo i nekako u drugi plan stavljamo Božji poziv i zadatak upućen svima nama:»Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju» (Mt 9,38). Iako je Bog gospodar svojega vinograda te poziva i šalje radnike u žetvu svoju, sve nas je zajedno pozvao da ustrajnom molitvom i autentičnim primjerom pripravimo plodno tlo za rast i razvoj duhovnog zvanja.

   Duhovni poziv Božji je dar primljen ne po našim osobnim zaslugama, kvalitetama i sposobnostima. Naprotiv, on je dar čiste i nesebične Božje ljubavi koja pozvanoga ne ostavlja u pasivnosti već ga poziva na odgovor ljubavi i potpuno predanje Očevu vodstvu. Taj dar često je u suprotnosti s našim osobnim mjerilima i ljudskim očekivanjima, jer Bog je onaj koji, za razliku od čovjeka, ne gleda oči nego srce!
  Bog je tijekom cijele povijesti spasenja neprestano očitovao čudesnost svojega djelovanja pozivajući izabrane na radikalno življenje Božjega zakona te neprestano traženje i vršenje Božje volje!

   Tako u Starom zavjetu u teškim i kriznim trenucima povijesti svojega naroda Bog upućuje svoj poziv prorocima. Odgovorivši na Božji poziv cijeli njihov život i djelovanje postaju apel i proročki znak narodu da se približilo vrijeme njihova obraćenja i ponovnog povratka Bogu ili u protivnom vrijeme njihove propasti i odbačenosti. U Novom zavjetu u svome Sinu Bog upućuje poziv na još radikalnije nasljedovanje i vršenje Božje volje prema evanđeoskim savjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti.

   Bog ni danas ne prestaje pozivati radnike u žetvu svoju, ali je pitanje jesu li pozvani spremni odgovoriti na Božji poziv, ostaviti sve, izgubiti svaku sigurnost, prekinuti s prošlošću, živjeti sadašnjost, a budućnost prepustiti njegovu vodstvu i poći poput Abrahama u nepoznato! Božji poziv koji u pozvanom izaziva izvanredan lom i diskontinuitet s vlastitom prošlošću trenutak je u kojemu pozvani ne doživljava prosvjetljenje svog vlastitog života. Božji poziv koji uključuje čovjekov odaziv upravo je suprotno - skok u prazno! Jedina sigurnost koju osoba u trenutku Božjeg poziva može posjedovati jest živa vjera u Božju moć i vjernost svojim obećanjima, tj. povjerenje u Boga da će djelo koje je u njemu započeo voditi do kraja.

   Na ovim značajkama duhovnog poziva temelji se odluka pozvane osobe da radosno odgovori Božjem pozivu i u životu radikalno ostvari svoj put nasljedovanja Krista, slijedeći Njegov primjer poslušnosti Očevoj volji i predanosti srca bez kompromisa i uzmicanja pred žrtvom križa!No, za takvu odluku, pored vjere i potpunog predanja Božjem vodstvu, potrebna je i snaga duha, odlučnost volje kao i zrelost osobe koja je spremna potpuno uložiti sebe i svoj život u ostvarenju ideala koje je otkrila i prepoznala u Kristu.

   Stoga onima koji osjećaju Božji poziv želim reći samo jedno: «Ne boj se! Poslušaj glas svojega srca i hrabro kreni za onim koji Te je prvi uzljubio, zavolio i pozvao! Ne boj se biti apostol Srca iz ljubavi prema čovjeku na križu probodenom!
  Put je to radosti, života ispunjenog smislom i srećom, iskustva da se isplati živjeti za druge, ali i put žrtve, odricanja i svakodnevnog opredjeljenja za Njega! Isus koji te je pozvao ostaje vjeran svojim obećanjima. Ta sam nam je rekao: «I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti» (Mt 19, 29).

   Prihvati izazov Božjeg poziva, odriješi konop svoje životne lađe i zaplovi uzburkanim morem svijeta zajedno sa svojim kormilarom Kristom i Njegovu radosnu vijest živi, svjedoči i navješćuj drugima!
 

petak, 17. srpnja 2015.

Što je to duhovni poziv?

Svatko od nas dao bi drukčiji odgovor na to pitanje, no jasno je da je svatko od nas pozvan. Prvenstveno je to poziv na svetost, poziv na život s Bogom po Kristu, upućen svim ljudima kako bi prihvatili Božje kraljevstvo koje se približilo. Poziv se očituje kroz različite oblike konkretnog života i ima dva načina ostvarivanja:

*posredan – kroz brak, obitelj, izvršavanjem svojih društvenih i kršćanskih dužnosti
 
*neposredan - kroz svećeničko ili redovničko zvanje. (Ovaj se sastoji u posebnom Božjem zahvatu u život pojedinca, a ostvaruje se slobodnom odlukom i dragovoljnim prihvaćanjem evanđeoskih savjeta).
 
Nikome od nas nije došao netko i jednostavno rekao: „Dođi, slijedi me!“, a mi brže-bolje bez razmišljanja krenuli ne znajući kuda i kamo.
Zato je važno razlikovati postojanje poziva i samu svijest poziva.
 
Poziv je unutarnji treptaj duše koja počinje tragati za nečim višim, drugačijim, nedohvatnim i neshvatljivim. Osoba koju Bog zove s vremenom započinje novi život, drugačiji od dosadašnjeg, a da i sama u početku toga ne bude svjesna. Takva osoba na nov način sluša Božji glas.
Početak poziva može počivati na nekom konkretnom doživljaju i poticaju na dobro (nečiji primjer života, propovijed, susret s nekom osobom, poticajna knjiga, životopisi svetaca i sl.).
 
Ako je osoba zaista pozvana, u njoj raste svijest o pozivu koji se očituje u različitim situacijama kroz koje Bog vodi dušu. Takvi događaji su samo znakovi koje nam Bog daje da bismo u svom životu otkrili poziv i postali ga svjesni. Poziv je tajnovit, nastaje u dubini duše i upravo se stoga otkriva u trenutcima molitve, samoće i tišine. Tajna poziva, njegova privlačnost i snaga kojom se borimo za njegovo ostvarenje, na samom nam početku ne otkriva svu njegovu dubinu, ljepotu, a pogotovo ne njegovu vrijednost. On živi u nama i onda kada nas privlače stvari protivne Božjem zakonu i onda kad je naša ljestvica vrjednota okrenuta naopačke. Unatoč tim prilikama Bog sa svakom osobom ima svoj plan pa tako i s onom osobom koju zove da ga pobliže slijedi. Božji planovi su jedno, a naša htijenja drugo. Često su to duge i mučne borbe naše naravi, koja uvijek ponovno nastoji skrojiti život po svojoj mjeri i oduprijeti se tako tihom upornom glasu u dubini vlastitog srca. Sve ove mukotrpne borbe osobu jačaju, čine je zrelijom i sposobnom odgovorno postupati. Mnogim takvim borbama često se pridruže borbe s okolinom, s bližnjima, koji ne mogu shvatiti što se to zbiva s pozvanom osobom.  Sam Isus kaže: „Ne shvaćaju toga svi nego samo oni kojima je dano“ (Mt 19,12).
 
Duhovni poziv Božji je dar primljen ne po našim osobnim zaslugama, kvalitetama i sposobnostima. Naprotiv, on je dar čiste i nesebične Božje ljubavi koja pozvanoga ne ostavlja u pasivnosti već ga poziva na odgovor ljubavi i potpuno predanje Očevu vodstvu. Taj dar često je u suprotnosti s našim osobnim mjerilima i ljudskim očekivanjima, jer Bog je onaj koji, za razliku od čovjeka, ne gleda oči nego srce!
Bog je tijekom cijele povijesti spasenja neprestano očitovao čudesnost svojega djelovanja pozivajući izabrane na radikalno življenje Božjega zakona te neprestano traženje i vršenje Božje volje!
 
Tako u Starom zavjetu u teškim i kriznim trenucima povijesti svojega naroda Bog upućuje svoj poziv prorocima. Odgovorivši na Božji poziv cijeli njihov život i djelovanje postaju apel i proročki znak narodu da se približilo vrijeme njihova obraćenja i ponovnog povratka Bogu ili u protivnom vrijeme njihove propasti i odbačenosti. U Novom zavjetu u svome Sinu Bog upućuje poziv na još radikalnije nasljedovanje i vršenje Božje volje prema evanđeoskim savjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti.
 
Bog ni danas ne prestaje pozivati radnike u žetvu svoju, ali je pitanje jesu li pozvani spremni odgovoriti na Božji poziv, ostaviti sve, izgubiti svaku sigurnost, prekinuti s prošlošću, živjeti sadašnjost, a budućnost prepustiti njegovu vodstvu i poći poput Abrahama u nepoznato!
Božji poziv koji u pozvanom izaziva izvanredan lom i diskontinuitet s vlastitom prošlošću trenutak je u kojemu pozvani ne doživljava prosvjetljenje svog vlastitog života. Božji poziv koji uključuje čovjekov odaziv upravo je suprotno - skok u prazno! Jedina sigurnost koju osoba u trenutku Božjeg poziva može posjedovati jest živa vjera u Božju moć i vjernost svojim obećanjima, tj. povjerenje u Boga da će djelo koje je u njemu započeo voditi do kraja.

utorak, 14. srpnja 2015.
Najprivlačnija „avantura“ koja se čovjeku može dogoditi jest „avantura“ susreta s Bogom, s Isusom iz Nazareta. Bog na tu „avanturu“ sa sobom poziva svakog čovjeka, jer je on Otac svih ljudi. Blaženi papa Ivan Pavao II. poziva mlade na odvažnost u „avanturi s Bogom“ ističući da nema ljepšeg zvanja nego što je davati Krista drugima i približavati druge Kristu – Dobrom Pastiru. No, da bi se glas Dobrog Pastira čuo potrebno je slušati. Prihvatiti Božju Riječ, sačuvati je, učiniti da ona donese rod, baš kao što zemlja čini sa sjemenom.

Odvaži se i ne boj se Bogu reći: Evo me!
 
Fra Juro Šimić
Sv. Leopolda Mandića 41
10040 Zagreb
 

utorak, 7. srpnja 2015.

Tko može postati svećenikom, odn. redovnikom?


 
Polazeći od one jednostavne, tzv. »pučke mudrosti« moglo bi se pojednostavljeno reći: tko nije sposoban za vojnu službu i brak, takav onda nije prikladan niti za duhovni poziv, tj. svećeništvo i/ili redovništvo (za vojnu službu i stupanje u brak traži se, dakle, potpuno tjelesno i duševno zdravlje)!!
 
Redovničke zavjete, odn. sakramenat reda Prezbiterata u Katoličkoj Crkvi valjano prima samo kršteni muškarac (vidi: Zakonik kanonskog prava, kan. 1024).
 
Nitko od nas ljudi nema pravo na primanje sakramenta sv. Reda prezbiterata. Zato se »svi zaređeni službenici u latinskoj Crkvi - izuzevši stalne đakone - izabiru redovito među neoženjenim muškarcima koji imaju želju obdržavati celibat 'radi kraljevstva nebeskoga'« (Katekizam Katoličke Crkve, br. 1579).
 
Dakle, u duhovnom pozivu kandidat se odlučuje za drukčije življenje spolnosti od one koju se živi u braku, to jest redovnik i svećenik se odlučuje za život u uzdržljivosti, tj. beženstvu.
Osim toga, da bi netko bio pripušten redovničkim zavjetima (siromaštva, čistoće i poslušnosti), odn. da bi primio Red prezbiterata ili đakonata, traži se da kandidat (kad dovrši kušnju prema odredbi prava), po sudu svojega biskupa ili mjerodavnog višeg poglavara ima potrebne osobine, da ga ne priječi nikakva nepravilnost ni ikakva druga smetnja te da ispunja preduvjete prema odredbi kann. 1033-1039; da se provjeri ima li isprave o kojima je riječ u kan. 1050, te se mora obaviti provjera o kojoj se govori u kan. 1051. (Preporučujem da sami pročitate te kanone, ali i kanone od 1008. do 1054, a koji govore o sakramentu sv. Reda).

Ono što je ipak važno istaknuti navodi se u kan. 1029: »Neka se rede samo oni koji, pošto se sve razmotri, prema razboritom sudu vlastita biskupa ili mjerodavnog višeg poglavara, imaju cjelovitu vjeru, koji, vođeni ispravnom nakanom, imaju potrebno znanje, uživaju dobar glas, besprijekorna su ponašanja i prokušanih vrlina te imaju druge tjelesne i duševne osobine primjerene redu koji treba da prime.« Od primanja redova isključuju se oni koje priječi bilo kakva smetnja, bilo trajna (koju ZKP naziva »nepravilnost«), bilo jednostavna; a nikakvu smetnju ne uzrokuje ono što nije sadržano u kanonima koji slijede nakon kan. 1040.

Tako se u kan. 1041. jasno navodi da je »neprikladan za primanje redova:
 
- 1. onaj koji boluje od bilo kojeg oblika ludila ili druge duševne bolesti zbog koje se prosuđuje, nakon savjetovanja sa stručnjacima, da je neprikladan za pravilno vršenje službe;
 
- 2. onaj koji je počinio kažnjivo djelo otpada, krivovjerja ili raskola;
 
- 3. onaj koji je pokušao sklopiti makar i samo svjetovnu ženidbu, bilo da je sam ženidbenom vezom ili svetim redom ili javnim doživotnim zavjetom čistoće spriječen sklopiti ženidbu, bilo da je pokuša sa ženom koja je u valjanoj ženidbi ili je vezana istim zavjetom;
 
- 4. onaj koji je počinio hotimično ubojstvo ili obavljao pobačaj, ako je došlo do učinka, i svi koji su u tome djelatno surađivali;
 
- 5. onaj koji je teško i namjerno osakatio samog sebe ili drugoga ili je pokušao sebi oduzeti život;
 
- 6. onaj koji je izvršio čin reda pridržan onima koji su u redu episkopata ili prezbiterata, bilo da toga reda nema bilo da mu je njegovo vršenje zabranjeno nekom proglašenom ili izrečenom kanonskom kaznom

U kanonu br. 1042 nabrajaju se oni koji su jednostavno spriječeni za primanje redova:
 
- 1. »onaj koji je oženjen, osim ako je zakonito određen za trajni đakonat;
 
- 2. onaj koji vrši službu ili upravu zabranjenu klericima prema odredbi kann. 285. i 286. o kojoj mora polagati račun sve dok, pošto napusti službu i upravu i položi račune, ne postane slobodan;
 
- 3. novokrštenik, osim ako je prema ordinarijevu sudu dovoljno prokušan«, dok se u sljedećem kanonu, 1043, određuje da su »vjernici obvezni smetnje za svete redove, ako koje znaju, otkriti prije ređenja ordinariju ili župniku«.

Iz svega rečenoga, jasno je da redovnički i svećenički kandidat može biti samo duševno, psihički i fizički zdrava osoba (to, ipak, ne znači da osobe koje imaju neki fizički nedostatak ne mogu postati redovnicima i svećenicima).
 
Sama želja da se postane svećenik nije dovoljna i ne postoji pravo na primanje svetoga reda. Crkvi pripada - u njezinoj odgovornosti da definira potrebne uvjete za primanje sakramenata što ih je Krist ustanovio - razlučivanje prikladnosti onoga tko želi ući u redovničku zajednicu ili Bogosloviju, da ga prati tijekom godina formacije i da ga pozove u svete redove, ako je procijenjeno da ispunjava tražene kvalitete (usp. Pastores dabo vobis, br. 35-36).
 
Razlučivanje ima li kandidat duh. zvanja i je li zreo za njega, prije svega je teška zadaća odgovornih u odgoju, no velika se odgovornost očekuje i od samih kandidata za redovnički i/ili svećenički život i poziv. Bio bi teški grijeh i neodgovorno ponašanje ako bi netko bio prepušten redovničkim zavjetima i/ili svetom redu đakonata i prezbiterata pri tom tajeći nedostatak nekoga od uvjeta koji se zahtijevaju za redovničko i svećeničko zvanje.
 

           Mladići koji žele biti svećenici i/ili redovnici slobodni su o daljnjim pitanjima i pojašnjenjima kontaktirati:

Fra Juro Šimić OFMCap
Sv. Leopolda Mandića 41
10040 ZAGREB

E-mail: frajurofmcap@gmail.com
Ili:

utorak, 23. lipnja 2015.

Svjedočanstvo o duhovnom pozivu
Mario BERIŠIĆ rodom iz Zagreba uskoro će navršiti 20 godina i na putu je redovničke formacije da postane svećenik. Do 16 godine je kako kaže, živio vrlo buran i svjetovan život ali Isus ga je pozvao na svoj Put i spasio.