nedjelja, 13. studenoga 2011.

I mediji utječu na broj svećeničkih zvanja

Na smanjivanje broja novih svećenika u mnogim Zapadnim zemljama, prema mišljenju prefekta Kongregacije za katolički odgoj kardinala Zenona Grocholewskog, utječu i neki mediji svojim kritikama na račun Katoličke crkve i njezinih svećenika.
U intervjuu 5. studenoga u vatikanskom dnevniku L'Osservatore Romano kardinal Zenon je rekao da s obzirom na dominantnu ulogu medija, od novina, preko televizije pa sve do interneta, u društvu više gotovo da i nema mjesta za tišinu, za meditaciju i molitvu.
Ostali uzroci smanjenja broja kandidata za svećenike u prvenstveno zapadnim zemljama, prema njegovu mišljenju jesu sekularizirano okruženje i nedostatna privlačnost duhovnog zvanja.
No, kao pozitivno isti kardinal zaljučuje jest to da broj svećeničkih kandidata na svjetskoj razini ipak raste.