četvrtak, 11. srpnja 2013.

Molitva za naše duhovne pastire

Sjetite se samo koliko ste se puta požalili na svojeg župnika, kapelana ili bilo kojeg drugog svećenika i/ili redovnika i koliko ste samo čuli različitih primjedbi na njegov život, ponašanje, poziv, svetost, propovijedi, način na koji služi sv. misu i udjeljuje druge sakramente; kako drži katehezu, pristupa ljudima itd. 

No, jeste li se ikada sjetili da se umjesto prigovaranja, naslade i sablažnjavanja možda pomolite za svećenika, redovnika, redovnicu? Za početak uzmite si u zadatak da ćete svaki dan izmolite barem jednu Zdravo Mariju za njegovo zvanje i posvećenje? Tada će uistinu sve biti drugačije!

 
 


   Pa ako se odlučite “posvojiti” kojeg svećenika, župnika, kapelana, redovnika molitvom, evo vam nekoliko molitava koje vam mogu olakšati taj 'posao':

Jutarnja molitva za svećenike

Božanski Spasitelju, Isuse Kriste,
koji si cijelo djelo svog otkupljenja,
blagostanje i spasenje svijeta povjerio svećenicima
kao svojim predstavnicima,
prikazujem ti kroz ruke tvoje presvete Majke
i za posvećenje tvojih svećenika

i kandidata za svećenički poziv,
ovaj cijeli današnji dan sa svim njegovim
molitvama, djelima, radostima, žrtvama i tugama.
Podaj nam istinski pobožne svećenike
koji raspaljeni vatrom tvoje božanske ljubavi
ne traže ništa drugo nego tvoju

još veću slavu i spasenje naših duša.
A ti, Marijo, dobra Majko svećenika,
zaštiti sve svećenike u opasnostima

njihova svetog poziva i milom Majčinskom rukom
vrati k Dobrom Pastiru sve svećenike
koji iznevjere svoje uzvišeno zvanje i odlutaju.
Amen.Molitva za zaštitu svećenika

Čuvaj ih, molim te, predragi Gospodine,
čuvaj ih jer oni su Tvoji – Tvoji svećenici
čiji životi izgaraju pred Tvojim posvećenim svetištem.
Čuvaj ih jer oni su u svijetu, iako odijeljeni od svijeta;
u iskušenjima zemaljskih zadovoljstava,

zaštiti ih u Svome srcu.
Čuvaj ih i utješi ih u trenutcima samoće i boli,
kada se sav njihov život

žrtvovanja za spasenje duša doima uzaludnim.
Čuvaj ih, i sjeti se, Gospodine,

da nemaju nikoga osim Tebe,
a imaju samo ljudska srca – krhka ljudska srca.
Čuvaj ih da budu bez mrlje,

kao i hostija koju svakodnevno grle;
neka svaka njihova misao, riječ i djelo
blagoslov zavrijedi, premili Gospodine. Amen.


Molitva Gospi za svećenike

Moli za svećenike tvoje osobite sinove.
Ojačaj im vjeru i ljubav prema Isusu
u Presvetom Oltarskom Sakramentu,
da Mu se mogu obratiti
za milost koju potrebuju
da vjerno žive svoj poziv.
Donesi olakšanje, utjehu i hrabrost
onima koji trpe pod težinom križa.
Podaj im ljubav svoga Sina
i gorljivost za čast i slavu Božju,
i za spasenje duša. Amen.Molitva za svetost svećenika

O moj Bože, izlij na svoje svećenike duha žrtve u svoj njegovoj punini.
Neka promišljaju ono što danomice govore za oltarom:
„Ovo je Moje Tijelo; Ovo je Moja Krv.“
Neka razmišljaju o tome i primijene to na sebe:
„Nisam to više ja, ja sam Isus, raspeti Krist.
Ja sam poput kruha i vina,

posvećena supstancija koja je prestala biti ona sama.“
O moj Bože, gorim željom posvećenja Tvojih svećenika.
Želio bih da sve posvećene ruke koje Te dodiruju
budu prijateljske ruke, čiji će Ti dodir biti sladak,
a da se usne koje izgovaraju za oltarom

tako uzvišene riječi nikada ne srozaju
na neke trivijalne obrasce.
Neka cijelim svojim bićem

čuvaju življenje svojih plemenitih službi.
Neka budu jednostavni i divni poput hostije,
pristupačni svima, a uzvišeni.
O moj Bože, neka žeđ s današnje mise
prenesu i na sutrašnju misu i neka svaki od njih,
ispunjen primljenim darovima,
milostivo i velikodušno prenese te darove drugima.
Amen.Sveopća molitva za svećenike

Svemogući, Vječni Bože,
svrni pogled na lice Svoga Sina
i za ljubav Njega, Vječnog Velikog svećenika,
sažali se na Svoje svećenike.
Sjeti se, Bože,
da su oni ništa drugo

nego slaba i krhka ljudska bića.
Potakni u njima milost

njihova poziva učvršćenog
biskupovim polaganjem ruku.
Čuvaj ih uza sebe,
da ih neprijatelj ne preotme
pa da nikada ne učine ništa dostojno

svog uzvišenog poziva.
O Isuse, molim Te

za Tvoje vjerne i gorljive svećenike;
za Tvoje nevjerne i mlake svećenike;
za Tvoje svećenike koji teško rade

kod kuće ili u inozemstvu,
u dalekim misijama;
za Tvoje svećenike izložene kušnjama;
za Tvoje osamljene svećenike;
za Tvoje mlade svećenike;
za Tvoje umiruće svećenike;
za duše Tvojih svećenika u Čistilištu.
Međutim, povrh svega,

preporučujem Ti svećenike meni najdraže;
svećenika koji me je krstio;
svećenike koji su me odriješili od mojih grijeha;
svećenike na čijim sam misama

posluživao kao ministrant
i koji su mi udijelili Tvoje Tijelo

i Tvoju Krv u Svetoj pričesti;
svećenike koji su me poučavali

i upućivali ili su mi pomagali i ohrabrivali me;
sve svećenike čiji sam dužnik na neki drugi način.
O Isuse, sve ih čuvaj pored Svoga srca
i obdari ih obiljem blagoslova, u vremenu i u vječnosti.
Amen.


Imajte uvijek na umu da je svećenik odabran iz naroda za narod i naša je dužnost moliti za njega.