četvrtak, 22. rujna 2016.

Novi postulanti

 
Bogu hvala, nova generacija postulanata na liturgijski spomendan sv. Franje Marije iz Camporossa, redovničkog brata kapucina (19. rujna 2016.) u kapucinskom samostanu Presvetog Trojstva u Varaždinu službeno i svečano započela je prva godina postulature. Riječi dobrodošlice i obred primanja novih kandidata vodio je provincijal fra Jure Šarčević uz sudjelovanje mjesne samostanske zajednice i fra Josipa Stankovića koji je 8. rujna završio novicijat i položio svoje prve redovničke zavjete u našem Kapucinskom redu.
 
 

Prvu godinu postulature započela su četvorica kandidata: Valentino Radaš iz Šibenika, Ivan Horvat iz Zadra, Danijel Pavlić iz Vareša te Vladimir Sabo iz Slavonije.

Ovu mladu braću, kao i naše bogoslove, novake i druge kandidate starijoj braći preporučujemo da ih se spomenu u svojim svakidašnjim molitvama!  
 
 

Što je to postulat(ura) i koji je njezin smisao?
     
     Pod pojmom POSTULAT(URA) obično se podrazumijeva vrijeme priprave i provjere prije službenog ulaska u novicijat (stupanjem u novicijat te polaganjem prvih zavjeta postaje se članom redovničke zajednice).

     Za razliku od novicijata za koji je propisano točno vrijeme trajanja (godina dana), period trajanja postulature nije službeno propisano, ali ipak može se načelno reći da redovito traje od šest mjeseci do godinu dana. No, prema potrebi i sudu odgojitelja i redovničkih poglavara može trajati i do dvije godine, ali ne duže od tog razdoblja!

     Postulatura je prije svega jedno formativno razdoblje, odn. jedna formativna redovnička ustanova u koju dolaze mladići koji su osjetili Božji zov i poticaj da nasljeduju Krista - kao svećenici i/ili redovnici.

     Slobodno možemo reći da ''postulatura'' započinje već onda kada je kandidat osjetio da ga Gospodin zove da izbliza slijedi-nasljeduje stope ''siromašnog i poniznog Krista'' (sv. Franjo Asiški).
Za vrijeme ove odgojne faze kandidat, u uskoj vezi sa samostanskim bratstvom, upoznaje redovnički način redovnički života i rada, a bratstvo pak, sa svoje strane, upoznaje kandidata, da može otkriti i dati pravi odgovor na njegovu molbu za konačan prijem u Red i novicijat.
 
     Za postulaturu možemo, također, reći da je to vrijeme u kojem kandidat nastoji intenzivnije upoznati i obdržavati Kristovo evanđelje; otkriti svoje početno zvanje; provjeriti motivaciju vlastitog duhovnog zvanja; upoznati i otkriti naš franjevačko-kapucinski način život; steći prvo iskustvo samostanskog načina života i rada.

    Postulatura je i vrijeme približavanja franjevačkim izvorima naše duhovnosti kao i našega života. Franjin lik, čitanjem spisa i života, uzor je, bogat privlačnošću i primjer koji ni dan danas ne prestaje oduševljavati i privlačiti iznova nove duhovne sinove. Uz njegov lik kandidati se trebaju uvesti i upoznati s našom bogatom duhovnom povješću i duhovnošću, te s onom našom braćom, koja su dala svjedočanstvo kako se u pojedinim povijesnim okolnostima franjevačka karizma nastojala utjeloviti u Crkvi, vjerno, temeljito, dosljedno i originalno.

   Obrazovna aktivnost glede postulature usmjerena je nadasve usavršavanju kateheze vjere; načinima molitve, posebno s uvođenjem u liturgiju koja je središte i vrhunac svega kršćanskog i redovničkog poslanja; poučavanjem u franjevaštvu; prva iskustva uvođenja u apostolsko-pasroralni rad. S početkom postulature postulant je pripušten u zajednicu kao njezin član, te time sudjeluje u bratskom životu zajednice.
 
* Mladići koji osjećaju duhovni poziv (svećenički i/ili redovnički) za sva moguća pitanja, dileme, i pojašnjenja slobodni su kontaktirati:

Fra Juro Šimić OFMCap