četvrtak, 9. lipnja 2016.

Briga za duhovna zvanja

Približava se kraj školske godine. Nad uspjehom u školi ili na fakultetu jednako su zabrinuti i oni koji polažu ispite kao i njihovi roditelji i obitelji. Svi mi dobro znamo da uspjeh ponajviše ovisi o osobnom radu, trudu i marljivosti u učenju. No, uz školu i stjecanje znanja i određenih vještina raste se i u drugim, životnim spoznajama vrijednosti koje usmjeruju i učenički i studentski trud. Posebice je to odlučujuće na kraju školske godine kad se mladi pitaju o tome gdje će se kao ljudi najbolje ostvariti. Nije zanemariv, dapače, valja intenzivirati i molitveni život da bi se u ozračju molitve prepoznalo ono što Bog za pojedinu osobu planira. Pritom je dobro imati svojega ispovjednika i osobu od velikog povjerenja i iskustva da bi bio pomoć u razlučivanju. Napokon svaka pojedina osoba ima sama odlučiti, pogotovovu kada je riječ o duhovnom zvanju.
 
Nakon crkvenog sabora u Tridentu briga za duhovna zvanja osiboto je stavljena na srce mjesnim biskupima i redovničkim zajednicama, a II. vatikanski sabor je sjemeništa jednostavno nazvao ''zjenicom oka'' mjesnog biskupa. Očito je riječ o pregolemoj važnosti duhovne, ljudske i intelektualne izgradnje onih koji su usmjereni prema svećeništvu ili redovništvu. Danas je to posebice izraženo kad mnogi mladi već prođu čak određene teškoće bilo u obiteljskom okružju ili pak u vrtlogu svakojakih privlačnosti koje ih često ostavljaju praznima i nakon dubokoga obraćenja počinju intenzivno razmišljati i o mogućnosti duhovnog poziva na koji se onda i odluče, ali pragove prijašnjih vrludanja često još dugo u životu osjećaju.
 
Odatle briga Pape za ispravno usmjeravanje onih koji se žele posvetiti tomu da budu s Božjim darovima posve otvoreni svojoj braći i sestrama. Takvima su potrebne osobe koje će ih s razumijevanjem pratiti i biti im bliski u njihovu hodu prema potpunom predanju uzvišenoj zadaći. A odgojitelji, profesori, duhovnici, magistri-učitelji novaka, postulananata, bogoslova, uz potrebnu psihološku i ljudsku zrelost i spremu, ponajprije imaju biti prožeti Božjom mudrošću te svojim životom radosno svjedočiti mladima onaj ideal prema kojemu se usmjeruju. A svima nam je ideal Isus Krist kojega prepoznajemo u Evanđelju koje nas ispunjava radošću življenja u Bogu i s Bogom za druge. Nastojmo se svakodnevno brinuti za duhovna zvanja kako bi bila na procvat kršćanske zajednice i naroda za koji su pozvani izgaradi!

Za prijem u Kapucinski red zainteresirani mladići mogu kontaktirati:
 
Fra Juro Šimić