srijeda, 1. svibnja 2013.

Svećenik je uvijek kriv


- Ako propovijeda koju minutu više, onda je brbljavac.

- Ako za vrijeme propovijedi govori glasno, onda viče.

- Ako ne govori glasno, onda se ništa ne razumje.

 - Ako ima vlastiti auto, onda je svjetovan i kapitalist.

 - Ako nema vlastiti auto, onda nije suvremen.

- Ako obilazi svoje vjernike izvan župe, onda je skitnica.

- Ako često obilazi obitelji, onda ga nema nikad kod kuće.

- Ako ostaje u kući, onda nikad ne obilazi obitelji.

- Ako govori o milostinji i nešto traži, onda samo misli na novac i kako doći do njega.

- Ako ne organizira slavlja, izlete, susrete, onda u župi nema života.

- Ako ispovijeda polako, onda ne zna nikako završiti.

- Ako ispovijeda brzo, onda ne zna slušati.

- Ako Svetu Misu započinje točno na vrijeme, onda mu sat ide naprijed.

 - Ako malo kasni, onda uvijek gubi vrijeme.

- Ako uređuje crkvu, onda samo beskorisno baca novac.

- Ako ne uređuje crkvu, onda sve zapušta i sve će propasti.

- Ako sam razgovara s jednom ženom,onda se tu nešto krije.

- Ako sam razgovara s jednim muškarcem, onda… opa, eto ti ga na.

- Ako moli u crkvi, onda nije čovjek od akcije.

- Ako ne moli u crkvi, onda nije čovjek Božji.

 - Ako se zanima za druge, onda gura nos tamo gdje mu nije mjesto.

- Ako se ne zanima za druge, onda je sebičan.

 - Ako govori o pravdi, onda se bavi politikom.

- Ako se trudi biti razborit, onda je desničar.

- Ako ima hrabrosti, onda je ljevičar.

 - Ako je mlad, onda nema iskustva.

 - Ako je star, onda je izvan vremena.

- Ali ako svećenik umre, nema nikoga tko bi ga zamijenio.

 Don Mario Gatti