Postovi

Prikazuju se postovi od listopada 26, 2008

Uloga psihološke struke u primanju i formiranju svećeničkih kandidata

Slika
U Vatikanu je 30. listopada o. g. predstavljen dokument Kongregacije za katolički odgoj (sjemeništa i sveučilišne ustanove) "Smjernice za primjenu psihološke struke u primanju i formaciji kandidata za svećeništvo".
Dokument, kako je rečeno na predstavljanju, ne kani rješavati teorijska pitanja koja se tiču odnosa između psihologije, teologije i duhovnosti, niti se upuštati u područje različitih psiholoških škola, već samo želi pružiti neke praktične smjernice. Dokument u prvom redu podsjeća na sadašnji društveni i kulturni kontekst koji, u manjoj ili većoj mjeri, utječe na mentalitet kandidata koji se prijavljuju za sjemenište a koji, u određeni slučajevima, može stvarati teškoće i u bitnome uvjetovati sposobnosti osobe da krene putem svećeničke formacije. Na njima se, precizira se u dokumentu, odražava mentalitet koji karakterizira konzumerizam, nestabilnost u obiteljskim i društvenim odnosima, moralni relativizam, pogrešna gledanja na spolnost, sužene mogućnosti, sustavno …

Zapreke za svećenički i redovnički poziv

"Neka se rede:
-samo oni koji, pošto se sve razmotri, prema razboritom sudu vlastita biskupa ili mjerodavnog višeg poglavara, imaju cjelovitu vjeru,
- koji vođeni ispravnom nakanom, imaju potrebno znanje,
-uživaju dobar glas,
-besprijekorna su ponašanja i prokušanih vrlina
- te imaju druge tjelesne i duševne osobine primjerene redu koji treba da prime", piše Zakonik crkvenog prava (CIC) u broju 1029.

Isti Zakonik u brojevima 1040 i 1041 nabraja da su "nepravilni za primanje redova:
-onaj koji boluje od bilo kojeg oblika ludila ili druge duševne bolesti zbog koje se prosuđuje, nakon savjetovanja sa stručnjacima, da je neprikladan za pravilno vršenje službe:
-onaj koji je počinio kažnjivo djelo otpada, krivovjerja ili raskola;
-onaj koji je pokušao sklopliti makar i samo svjetovnu ženidbu, bilo da je sam ženidbenom vezom ili svetim redom ili javnim doživotnim zavjetom čistoće spriječen sklopiti ženidbu, bilo da to pokušava sa ženom koja je u valjanoj ženidbi ili je vezana istim za…