Postovi

Prikazuju se postovi od 2008

Papa: Samostani su duhovne oaze koje ukazuju na ono bitno

Slika
Samostani su duhovne oaze koje pokazuju svijetu ono što je bitno: tražiti Krista i ne staviti ništa ispred njegove ljubavi, rekao je to papa Benedikt XVI., primivši 20. studenog o. g. u audijenciju sudionike opće skupštine Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskoga života, koji ove godine slavi 100 godina rada. Na skupu se ove godine razgovaralo o jednoj, Papi posebno dragoj temi – monaštvu. Papa je istaknuo važnost monaškoga života u povijesti, kao i njegovu svrhu: tražiti Boga, i to preko Isusa Krista koji ga je objavio, tražiti ga uzdižući pogled k nevidljivim stvarnostima koje su vječne, u iščekivanju slavne pojave Spasitelja.
Samostani tako postaju duhovne oaze koje pokazuju čovječanstvu apsolutno prvenstvo Boga u stalnome klanjanju otajstvenoj, ali stvarnoj božanskoj nazočnosti u svijetu, i u bratskome zajedništvu življenome prema novoj zapovijedi ljubavi i uzajamnoga služenja, rekao je Papa. Kada redovnici žive evanđelje na korjenit način, kada oni koji se…

Život u samostanu i njegovo značenje u Crkvi i svijetu

Slika
Samostani su mjesta na kojima se vježba "duhovna umjetnost", te na kojima i redovnici i redovnice jačaju svoju snagu kako bi se potom ponovno upustili u vlastito poslanje, istaknuo je 18. studenoga 2008. g. pročelnik Kongregacije za ustanove posvećenoga i društva apostolskoga života kardinal Franc Rode, na početku opće skupštine posvećene životu u samostanu i njegovu značenju u Crkvi i današnjem svijetu.

Samostanski život danas proživljava trenutak velikih teškoća; ne duhovnoga propadanja, nego siromaštva i slabosti, i to sa zajednicama koje se, nažalost, smanjuju pa čak i nestaju. Pa ipak, upravo zbog svoje sposobnosti jake privlačnosti prema duhovnim stvarima, samostanske zajednice imaju veliku odgovornost i Crkva od njih očekuje jasno i snažno svjedočanstvo nazočnosti Boga i njegove blizine, a to je ljubav prema svakome ljudskom biću, istaknuo je kardinal Rode. U izlaganju je istaknuo tri točke: živjeti celibat i život u zajednici na radikalan način, čuvati se opasnosti o…

Razlozi krize duhovnih zvanja

Izvanjski su razlozi:
- reducirana i manje stabilna obitelj
- veća mogućnost školovanja
- (bolja) ekonomska situacija
- manje čašćen svećenički poziv (status)

Izvanjski su uzroci vrlo brojni, počevši od potrošačkog društva, preko promijenjene i smanjene obitelji, pa sve do protureligioznog djelovanja izvjesnih svjetskih 'organizacija'.

Unutarnji su razlozi:
- manjak vjere
- način života svećenika
- u izvjesnoj mjeri i celibat
- izoliranost
- klerikalnost
- individualnost...
- pogrješno shvaćen pojam slobode i spolnosti...

Test za duhovna zvanja

Slika
* Odgovori na ovaj test iskreno jer je anoniman i jer tebi može biti na duhovnu korist!

- Da li otkrivaš da ti nedjeljna Božja riječ daje više života, odnosno da te ispunjava energijom i više daje smisla nego tvoja tjedna satnica od 40 sati rada?

- Da li ti ideja da budeš svećenik, časni brat, časna sestra dolazi s vremena na vrijeme?

- Da li te tvoj odnos s Bogom podupire, oživljuje, oduševljava na takav način da želiš podijeliti Božju radosnu vijest sa drugima?

- Da li se osjećaš pozvanim da daš više ili da budeš više?

- Bojiš li se priznati sebi da te Bog zove u duhovni poziv, odn. bojiš li se reći svojim prijateljima i obitelji da razmišljaš o duhovnom pozivu?

- Da li ti tvoje srce govori da služiš više Bogu i drugoj braći ljudima više?
- Da li žudiš za onim "više" u svojemu životu?

* Ako si na većinu ovih pitanja odgovorio sa "DA" tada bi ti sve trebalo biti jasno: Ti si "upecan" odn. dao si se "zaraziti" Isusovom ljubavlju!
Odvažno Mu odgov…

Uloga psihološke struke u primanju i formiranju svećeničkih kandidata

Slika
U Vatikanu je 30. listopada o. g. predstavljen dokument Kongregacije za katolički odgoj (sjemeništa i sveučilišne ustanove) "Smjernice za primjenu psihološke struke u primanju i formaciji kandidata za svećeništvo".
Dokument, kako je rečeno na predstavljanju, ne kani rješavati teorijska pitanja koja se tiču odnosa između psihologije, teologije i duhovnosti, niti se upuštati u područje različitih psiholoških škola, već samo želi pružiti neke praktične smjernice. Dokument u prvom redu podsjeća na sadašnji društveni i kulturni kontekst koji, u manjoj ili većoj mjeri, utječe na mentalitet kandidata koji se prijavljuju za sjemenište a koji, u određeni slučajevima, može stvarati teškoće i u bitnome uvjetovati sposobnosti osobe da krene putem svećeničke formacije. Na njima se, precizira se u dokumentu, odražava mentalitet koji karakterizira konzumerizam, nestabilnost u obiteljskim i društvenim odnosima, moralni relativizam, pogrešna gledanja na spolnost, sužene mogućnosti, sustavno …

Zapreke za svećenički i redovnički poziv

"Neka se rede:
-samo oni koji, pošto se sve razmotri, prema razboritom sudu vlastita biskupa ili mjerodavnog višeg poglavara, imaju cjelovitu vjeru,
- koji vođeni ispravnom nakanom, imaju potrebno znanje,
-uživaju dobar glas,
-besprijekorna su ponašanja i prokušanih vrlina
- te imaju druge tjelesne i duševne osobine primjerene redu koji treba da prime", piše Zakonik crkvenog prava (CIC) u broju 1029.

Isti Zakonik u brojevima 1040 i 1041 nabraja da su "nepravilni za primanje redova:
-onaj koji boluje od bilo kojeg oblika ludila ili druge duševne bolesti zbog koje se prosuđuje, nakon savjetovanja sa stručnjacima, da je neprikladan za pravilno vršenje službe:
-onaj koji je počinio kažnjivo djelo otpada, krivovjerja ili raskola;
-onaj koji je pokušao sklopliti makar i samo svjetovnu ženidbu, bilo da je sam ženidbenom vezom ili svetim redom ili javnim doživotnim zavjetom čistoće spriječen sklopiti ženidbu, bilo da to pokušava sa ženom koja je u valjanoj ženidbi ili je vezana istim za…

Odvažite se, mladi!

Slika
«Vi ste ljudi kao i mi; mi smo se odvažili i nismo se pokajali. Zašto da se i vi ne odvažite? Kad smo mi započeli, vrijeme nije bilo bolje ni sjajnije nego sada. No Bog nam je dao uistinu blaženu milost svećeništva. Možete se, dakle, i vi odvažiti i u ovo vrijeme. Mi smo bili slabi, bili smo grješnici, i to smo ostali; mi smo u svoje svećeništvo ponijeli breme svoga nasljeđa, svoje prošlosti, svoje talente i netalente, svoje sklonosti, slaba, krhka mjesta u svome biću. Sve smo to ponijeli i iskusili smo kako je Božja milost jača od naše slabosti. Zašto da se i vi ne odvažite?

Sve smo više opažali kako je teret službe veći nego što su naše vlastite sile da toj službi udovoljimo. No Bog je bio dobar i vjeran. Ako vi to već sada opažate – zašto se ipak ne odvažite? Pozvani ste na najveće što postoji: da svjedočite za Božju istinu u mraku ovoga svijeta, da naviještate Božje kraljevstvo u metežu ovog vremena, da dijelite Božju milost nesvetom narodu, da posred ovoga svijeta predstavljate B…

Redovi u Katoličkoj crkvi

Redovi kao savršenije življenje kršćanstva

Pojava redovništva djelo je Duha Svetoga, koji Crkvu uvijek iznova vraća njezinim izvorima. Na izvorima se pak susrećemo s činjenicom da su učenici Isusovi apostolii neki drugi ostavljali sve i slijedili Isusa učitelja i propovjednika Nakon njegove smrti stvorili su jezgru autentičnog kršćanskog zajedništva s idealnim svjedočanstvom da su 'jedne misli i jednoga srca'. Tako su i mnogi ljudi kroz povijest nastojali živjeti u Pismima posvjedočeni uzor: ostaviti svijet i sve njegove čari te nasljedovati Krista siromašnog, tj. nevezanog za ovozemaljska dobra, poslušnog, što znači Krista koji se pokorava volji svoga nebeskog Oca, i čistog, a to znači odricanje od vlastite obitelji. Takve pojedince nalazimo najprije među već spominjanim pustinjacima na Istoku. Kad im je broj porastao, osjetili su potrebu da se udružuju. Tako udruženi pustinjaci zvali su se cenobiti, a obilježavaju razdoblje od 3. do 5. stoljeća. U petom stoljeću za cenobite s…

Božji zahvati u životu i poslanju sv. Franje Asiškog

Slika
«Nitko ne smije izustiti ime Franjo, a da ne osjeti veliku slatkoću» - zapisao je brat Egidije, jedan od prvih pratilaca sv. Franje Asiškog. Sam Svetac je ne jednom govorio o slatkoći koja ispunja njegovo srce. Ova neobična smjernica zacrtava sam put i pristup k sv. Franji, jer k njemu ne možemo doći učenošću, kritičnošću i znanošću, jer su to sve metode koje ga već unaprijed promašuju i koje ni najmanje ne zadiru u tajnu toga čovjeka.
Pokušajmo se izložiti njegovoj snažnoj moći zračenja i značenja i pustimo da nas zahvati Franjo i njegov duh, da nešto od te njegove slatkoće prijeđe i na nas.

Mladost sv. Franje

Sv. Franjo Asiški se rodio u talijanskom gradiću Asizu 1181. g. Bio je imućna podrijetla, jer mu je otac bio trgovac a majka plemkinja. Krsno mu je ime Ivan Krstitelj, ali ga je otac iz milja i ljubavi prema Francuskoj, gdje je trgovao, preimenovao u Francesco što na hrvatskom zapravo znači «Francuzić».
Biti sin bogatih roditelja uključuje u sebi tešku sudbinu i sve je prije ne…

Molitva Blaženoj Djevici Mariji za posvećene osobe

Marijo, sliko Crkve, Zaručnice bez bora i mrlja, koja nasljedujući tebe "čuva vjeru djevičanski netaknutom, nadu čvrstom, ljubav iskrenom", podupri posvećene osobe u njihovoj težnji za vječnim i jedinim Blaženstvom.

Tebi ih, Djevice od Pohoda, povjeravamo, da znadu hitjeti ususret ljudskim potrebama, da bi donijeli pomoć, ali nadasve da bi donijeli Isusa.

Pouči ih da proglašavaju čudesne stvari koje Gospodin izvodi u svijetu, kako bi svi narodi veličali njegovo ime. Podupri ih u njihovom djelu u korist siromašnih, gladnih, beznadnih, posljednjih i svih onih koji iskrenim srcem traže tvoga Sina.

Tebi, Majko, koja želiš duhovnu i apostolsku obnovu svojih sinova i kćeri u odgovoru ljubavi i potpunog posvećenja Kristu, upravljamo s pouzdanjem svoju molitvu.

Ti koja si vršila Očevu volju, spremna u poslušnosti, hrabra u siromaštvu, gostoljubiva u plodnom djevičanstvu, izmoli kod svog božanskog Sina da oni, koji su primili dar da ga nasljeduju u posvećenom životu, znadu to svjedočit…

Smjernice za pastoral zvanja

Slika
Dokumenat "Nova zvanja za novu Europu" govori nam o tome kakav bi trebao biti današnji pastoral zvanja.

1. Pastoral zvanja ne smije biti puka posljedica nedostatnog broja svećenika, već treba biti "čvrst i dosljedan iskaz materinstva Crkve. Budući da je Crkva zajednica pozvanih ona rađa i zvanjima".

2. Promidžba zvanja ne smije se odnositi samo na duhovna zvanja već na sve pozive. U Gospodinovoj Crkvi se zajedno raste ili nitko ne raste! Drugim riječima, ako bude dobrih roditelja (obitelji) bit će i dobrih svećenika i/ili redovnika.

3. Pastoral zvanja ne smije biti motiviran grčevitim strahom da ćemo ostati bez svećenika, već kršćanskom nadom.

4. Animiranje zvanja ne smije biti nesigurno i bojažljivo, već se temelji na sigurnosti da u svakoj osobi "postoji izvorni Božji dar koji očekuje da bude otkriven".

5. Cilj pastorala zvanja nije novačenje za duhovna zvanja već služenje osobi da bi znala prepoznati Božji naum o svome životu za izgradnju Crkve i u tom…

Ipak - nešto se može

Briga za duhovna zvanja, svećenička i/ili redovnička, temeljna je zadaća Crkve te kao kvasac mora prožeti sva pastoralna nastojanja. Ona je svojina svakog vjernika svih generacija jer nikome ne smije biti svejedno hoće li naraštaj iza nas raste s vjerom ili bez nje.
Iako se, u posljednje vrijeme, u nekim sredinama čini da se po tom pitanju ništa ne može učiniti - ipak - nešto se može učiniti.

Ako ništa drugo, može se:

Moliti
1. za one koji su se već osobno odazvali u duhovni poziv kao i za one koji se još odlučuju
2. molitvom možemo podržavati svećenike i redovnike te s njima molitvom biti trajno povezani.
3. mogu se organizirati molitveni dani za duhovna zvanja.

Odgajati
1. može se u mladima razvijati opće, ljudske i kršćanske kreposti i ljubav spram duhovnog poziva.
2. može se ukazivati na svete i uzvišene ciljeve za koje je vrijedno žrtvovati i svoj život.
3. može se ukazivati na uzore zaslužnih i svetih muževa i žena, utemeljitelje redovničkih zajednica, odn. na izvore kržćanskog živo…

Šimun, zvani Petar

Slika
Na obali Galilejskog jezera
prvi put ugledah Isusa,
svog Gospodine i Učitelja.
Sa mnom bijaše brat mi Andrija;
bacili smo mrežu u vodu.

Valovi se visoko propinjahu, pa ulovismo
vrlo malo ribe. I bijaše nam teško pri srcu.
Odjednom se kraj nas zateče Isus,
kao da je upravo tada primio lik,
jer Ga nismo vidjeli da dolazi.

Zovne nas po imenu obojicu i prozbori:
"Pođite za mnom, povest ću vas
do jedne uvale bogate ribom."

I kad mu pogledah u lice, mreža mi ispadne iz ruke,
jer neki plam u meni buknu i ja Ga prepoznah.
A moj brat Andrija progovori i reče:
"Mi znamo sve uvale na ovim obalama,
a znamo i to da za vjetrovita dana poput ovoga,
ribe traže dubinu koju ne dosežu naše mreže."

A Isus odgovori: "Pođite za mnom na obale
jednog većeg mora.
Učinit ću vas ribarima ljudi.
I mreža vam nikad neće biti prazna."
I mi napustismo svoj brodić i svoju mrežu i pođosmo za njim.

Mene je privukla neka sila, nevidljiva,
što koračaše uz Njegovu osobu.
…Tako upoznah svoga Gospodina i Učitelja.
Pa pre…

Molitva za vlastito zvanje

Bože Oče,
Stvoritelju i Gospodaru neba i zemlje!

Ti si svemu što postoji dao da jest,
svako si biće pozvao u život
i svakom si duhu dao da Te spozna
i da te ljubi.

I danas čovjeka zoveš na suradnju
kako bi stvorenim svijetom zavladao
i usavršio ga.

Nastavi i sada,
snagom svojega Svetoga Duha,
rasvjetljivati moje srce
i moj razum da bih shvatio
što želiš od mene.

Daj mi milost da surađujem
s darovima koje si mi dao
za obnovu Crkve
i na korist svim ljudima.
Pomozi mi da na obilje Tvojih darova
uzvratim velikodušnošću suradnje.

Gospodine, bakljo ljubavi,
udijeli mi žar svoga Duha
kako bih sve zanose svojega života
mogao s radošću posvetiti Tvojoj službi.

Učini me zauvijek svjedokom
svoje blage Očinske ljubavi.
Upravljaj moja djela
po svojoj svetoj volji.

Važnost i aktualnost molitve za Duhovna zvanja

Znamo da Krist nije molio samo za apostole i odgajao ih za njihovo poslanje, već nastavlja uvijek nadahnjivati i pomagati ostvarenje novih zvanja koja u Crkvi trebaju. Uskrsli Krist nastavlja štititi i pomagati svoju Crkvu. On je sam od nas tražio da molimo za duhovna zvanja i po apostolima je poučio Crkvu da se brine za službenike Evanđelja. Poziv na molitvu i akciju dolazi od Boga Oca koji jest i koji ostaje jedini «gospodar žetve». U mjeri u kojoj ćemo biti sjedinjeni s Kristom i sudjelovati u njegovu životu, osjetit ćemo se potaknuti na djelovanje uvijek u dvostrukom pravcu: a) s jedne strane molit ćemo da Bog pobudi u svojoj Crkvi brojna i sveta zvanja; b) s druge strane poslužit ćemo se svim silama da ostvarimo cilj buđenja, sazrijevanja i ostvarivanja novih zvanja u Crkvi.
To čineći poslušat ćemo ne samo Kristovu zapovijed već i unutarnji zahtjev koji izvire iz sjedinjenja s Kristom. Ljubav Kristova potiče nas da želimo nastaviti njegovo djelo spasenja. Nastojmo svojim vjerskim…

Misli pape Benedikta XVI. o svećeničkom pozivu

Svećeništvo je služenje Bogu i ljudima putem križa i ljubavi, a ne sredstvo za postizanje karijere. Svećenik je intimni Božji prijatelj i stručnjak za ljude. On je čovjek koji svojim ponašanjem odražava sliku onoga koji ga je posvetio iz visina i koji poput Njega prati svakoga od nas sve do naših pustinja i naše zbunjenosti; te koji zna uzeti na svoja ramena izgubljenu ovcu i ponijeti ju kući.

Papa upozorava i na krivo poimanje svećeništva, a kojim se želi postići crkvena karijera. "Može se vidjeti i predodžba karijerizma, pokušaja dostizanja 'na visoko', i zauzimanja položaja putem Crkve; odnosno - poslužiti se, a ne služiti. To je slika čovjeka koji putem svećeništva želi postati važna ličnost; kojemu je cilj vlastito uzdizanje, a ne ponizno služenje Isusu Kristu".

Svećenik kao pastir poznaje ljude, prati ih, posjećuje ih, otvoren je za njihova pitanja i potrebe. Svećenik stoga ne može govoriti samo u svoje ime, već iz njega treba odjekivati Očev glas. Osim toga, s…

Zvanje moje

Slika
Kad jednom vr'jeme dođe,
da k dragome pođem Bogu,
i kad dahnem zadnji puta
na samrtnom teškom logu,
čela moga neće resit
v'jenac lišća lovorova,
nit će povjest za moj spomen
trošit svojih zlatnih slova.

Uminut ću košto minu
milijuni ljudstva mnogi
veljem sv'jetu odaljeni
i prezreni i ubogi,
u osami što su teški
ovaj zemski vijek vili,
pa kad umru povjest ne zna,
da su ikad ovdje bili.

U seocu Bog zna kojem
proživjet ću svoje dane:
poslat će me zvanje moje
međ boge sirotane,
na tom sv'jetu što nemaju
prijatelja nikog svoga,
tek na nebu utočište
sviju b'jednih - dobrog Boga.

I u ime dobrog Boga
ja ću poći k svome stadu,
da ga kao anđel tješim
u njegovu teškom jadu,
da mirisni balzam lijem
u njegove gorke boli:
tješeći ga, zboreći mu,
da i njega Gospod voli.

Prema Bogu raspetome
dizat ću mu suzne oči,
pa će žića teškom stazom
moj bijednik lakše poći.
Zborit ću mu, kako ovdje
život traje kratko doba,
i da pravi tek počinje
s onu stranu hladnog groba.

Ja bogataš neću bit,
u biserju neću sjati
ko sretnici ovog s…

Molitva za duhovna zvanja

Gospodine Isuse Kriste!
Tvoja nas riječ uči mudrosti i istini
i daje nam hrabrosti.

Molimo te za papu, biskupe, svećenike, đakone
i za tebi posvećene redovnike i redovnice.

Molimo Te i za tvoje misionare
i velikodušne laike, koji djeluju u službama
što ih je Crkva postavila i priznala.
Pomozi im u teškoćama, ohrabri ih u trpljenjima,
budi uz njih kada su usavmljeni,
čuvaj ih u progonstvima i nevoljama, učvrsti ih u vjernosti Tebi.

Gospodine, molimo te i za one,
koji otvaraju svoju dušu duhovnom pozivu
i koji su Te spremni izbliza slijediti u svećeničkom i/ili redovničkom pozivu.
Učvrsti ih u pozivu i daj ime snage, hrabrosti i ustrajnosti
kako bi svladali teškoće koje im stoje na putu
ostvarenja duhovnoga poziva.
Neka ih tvoja riječ hrabri, neka ih tvoj primjer privlači,
i tvoja milost neka ih vodi do cilja -
do svetih redova, do redovničkih zavjeta, do misionarskog poslanstva.

Gospodine, neka tvoja riječ sve nas vodi i podupire,
da znamo usmjeravati, savjetovati,
podupirati braću i sestre istom snagom
svje…