Postovi

Prikazuju se postovi od svibnja 24, 2009

Budi i ti sjemeništarac. Zašto ne?

Slika
Poštovani!

Nalazimo se u razdoblju godine kada mnogi mladići završavaju OŠ i počinju  razmišljati  o tome koju srednju školu i zanimanje izabrati. Vrijeme izbora škole znak je ozbiljnog razmišljati o sebi i svojem daljnjem životu.
Vjerujemo da su neki od tih mladića nekada, ili možda još uvijek, razmišljali i o svećeničkom i/ili redovničkom pozivu kao svojem vlastitom načinu ostvarenja životnog sna.
Diljem naše domovine mnoge redovničke zajednice i biskupije za takve mladiće (koji razmišljaju  o duhovnom zvanju) imaju svoje odgojne ustanove u kojima im nastoje pomoći oko tog početnog zvanja koje s vremenom može sazreti do zrele odluke, odn. konačnog izbora zvanja i zanimanja.

Dolazak u takve odgojno-obrazovne ustanove drugačiji je od načina života koji postoji u vlastitim obiteljima ili npr. u đačkim domovima. Mala (dječačka) sjemeništa imaju, naime, za cilj odgajanike, mladiće, pobliže upoznati s Isusom Kristom i u njemu otkriti radost i ljepotu svećeničkog i/ili redovničkog života.
I …

Poziv i zvanje

Slika
Zvanje, u povijesti spasenja i nasljedovanju Isusa Krista, besplatni je Božji poziv. Bog, kada zove, on i stvara. To ponajbolje vidimo u mijenjanju imena onih koje k sebi poziva: kada Bog sklapa savez s Abramom, govori mu: „Nećeš se više zvati Abram, nego Abraham“ (Post 17, 5); Jakov, poslije borbe s anđelom Gospodnjim, čuje: „Nećeš se više zvati Jakov, nego Izrael“ (Post 32, 29); kada je Šimun predstavljen Isus, Učitelj mu kaže: „Zvat ćeš se Kefa, što znači Petar“ (Iv 1, 42); Savlu mijenja ime u Pavao (usp. Dj 13, 9). Bog djeluje i spašava pozivajući. U Starom zavjetu možemo otkriti, među brojnim zvanjima, ono Abrahamovo (Post 12, 25; Heb 11, 8-19; Rim 4; Gal 3), Mojsijevo (Izl 2, 23-4, 18; 6, 2-12; 7, 1-8), Jošuino (Još 1, 1-18), Gideonovo (Suci 6, 11-24); Izaijino (Iz 6, 1-13), Jeremijino (Jer 1, 4-19), Ezekijelovo (Ez 1, 1-3, 15).
U Novom zavjetu znakovita i poznata su ona Dvanaestorice učenika (Mk 3, 13-16), prve četvorice učenika (Mk 1, 16-20; Mt 4, 18-22; Lk 5, 1-11), Mateja (Mt…

Obitelj: kućna Crkva.

"Poziv dolazi od Boga, a očituje se u pojedinačnoj Crkvi koju čine brojne druge zajednice i skupine. Ovdje treba na prvom mjestu spomenuti kršćansku obitelj kao kućnu Crkvu 'koja je pozvana da u povijesti izgrađuje kraljevstvo Božje, sudjelujući u životu i poslanju Crkve'. Odgojna zadaća kršćanskih roditelja "ima svoj temelj u sudjelovanju na stvaralačkom djelu Božjem, biva 'posvećena' u sakramentu ženidbe i time prihvaća dostojanstvo i poziv istinske i prave službe Crkve za izgradnju svojih članova". Kao zajednica vjere, života i ljubavi, obitelj predstavlja redovito mjesto gdje djeca sazrijevaju kao ljudi, kršćani i pozvani. U odgojnu zadaću obitelji spada čitavo područje odgoja. Dobar 'ljudski' odgoj na najbolji način pripravlja kod djece tlo za kršćanski odgoj. Sabor naglašava posebnu odgojnu zadaću obitelji kad je u pitanju poziv na Bogu posvećeni život: "Djecu treba tako odgajati da kada odrastu mogu s punom sviješću odgovornosti slijed…