Postovi

Prikazuju se postovi od studenoga 3, 2019

Tko je za mene svećenik?

Slika
Kada se hoće ocijeniti nekog liječnika, rabi se precizan kriterij: dobar je liječnik onaj koji u liječenje svojih pacijenata ulaže svoje vrijeme, strast i sposobnost. U ocjeni svećenika često se primjenjuje pogrešan kriterij. Za prave kršćane svećenik je Božji radnik, za mnoge druge socijalni radnik u duhovnoj verziji, za udaljene je samo religijski službenik. Za neke je čovjek za sve, za druge je čudan lik, gotovo Marsovac, a za druge pak sebični samotnjak koji se zavukao u crkvu jer je nesposoban za druga područja života.

Ako ima vrlina, one se ne zapažaju, ili se uzimaju ''zdravo za gotovo'', kao nešto što se samo po sebi podrazumijeva. Ali se njegove možebitne pogreške preuveličavaju, razglašuju bez milosti i gotovo nikad se ne opraštaju. Neki ga blagoslivlju, drugi ga ignoriraju kao bezbačajnu figuru, neki ga proklinju, ali gotovo svi smatraju da imaju pravo suditi mu.

Svećenik …

Ako razgovara s bogatašima..., kapitalist je,
ako je sa siromasima..., komunist je!
Ak…