subota, 22. kolovoza 2009.

Molitva za zvanjaGospodine Isuse!
Učini da tvoj poziv čuju mladi
koji su sposobni prepoznati tvoj glas.
Uputi im poziv na istinskiji
i svjedočni način života Evanđelja.
Kao što si nekoć pozvao
Mateja carinika, Petra, Andriju i Ivana
da budu ribari ljudi,
molimo Te ne prestani
ni danas pozivati sebi radnike (Mt 4, 18).

Ti koji si svoje apostole učio da se ne daju služiti
već da sami služe braći ljudima,
dopusti onima koje pozivaš da budu neumorni
u sebedarju, budni u molitvi, ustrajni u svetoj službi.
Molimo Te, daruj cijeloj Crkvi svećenika;
svećenika po svome srcu koji će se neumorno
i nesebično stavljati na raspolaganje
Crkvi i njezinu djelovanju u svijetu.

Ti si rekao: "Ja ću sebi podići vjerna svećenika,
koji će raditi po mom srcu i po mojoj želji" (1 Sam 2, 35).
Stoga Te molimo: daruj nam svetih i ustrajnih pastira naših duša
koji će djelovati po Tvome srcu i biti puni Duha Svetoga.
Neka im srca budu slobodna od navezanosti
na zemaljska dobra, daleko od svih vremenitih interesa,
neka revnuju za sveto Evanđelja
i dobro tvoga naroda i na na slavu Tvoga imena.

Daruj nam, Gospodine, svećenika i redovnika
koji će biti titi radosni u svome pozivu,
zbiljski vjerovati svome zvanju i poslanju,
pouzdano moliti, hrabro ispovijedati i svjedočiti vjeru,
koji će s dubokim uvjerenjem naučavati istinu,
koji će u svom životu ostvarivati program Blaženstava,
koji će znati nesebično sebe darivati
 kako bi mogli isto tako braću ljude ljubiti,
 biti blizu svima, osobito onima najpotrebnijima.
Daruj nam Gospodine, svetih i zauzetih svećenika! Amen.

Nema komentara:

Objavi komentar