petak, 28. ožujka 2014.

Što je duhovni poziv?

 
''Poziv nije kao neka matematička jasnoća, nego to je sigurnost vjere kao što je bio slučaj sa Abrahamom kojega Bog zove da krene u nepoznato. Ako tražimo stopostotnu sigurnost, nikada je nećemo susresti. Ljubav je milosni rizik, ali taj rizik stoji u rukama Božjim, ne našim. Zapravo sigurnost će rasti sve više kada se iskreno odgovori na ono što se traži.

Poziv je jasnoća da smo dio predivnoga i tajnovitoga Božjega plana, u kojemu svatko od nas u svojoj slobodi, slijedi onaj odaziv koji je već usađen u nama od samoga začeća.''
 
 
* * * * *

"Žarko vas potičem da u ovome ne štedite napora. Potičite sve svećenike, posvećene duše i svaku pojedinu obitelj. Neka svi preuzmu na se odgovornost koja im pripada za zvanja. Neka se nitko ne osjeća oslobođenim dužnosti da poradi za tu svrhu. Svima preporučam da stalno mole da Gospodin pošalje novih radnika u svoju žetvu. A napose vas potičem da mladima rado predstavljate svećeničko i redovničko zvanje kao Božji dar, kao milost za samu osobu i za cijelu zajednicu. No ne zatajiti to zvanje zahtjeva potpunu i neopozivu vjernost kada se slobodno odazovu božanskom pozivu. Siguran sam da će mnogi mladi znati odgovoriti na Božji poziv."
 
                                                (Blaženi Ivan Pavao II. )

Nema komentara:

Objavi komentar