srijeda, 21. siječnja 2015.

Koja je tvoja isprika?

                                                                


 Jakov je bio varalica,
Petar je imao tešku narav,
David je imao izvanbračnu aferu,
Noa se znao napiti,
Jona je bježao od Boga,
Pavao je bio progonitelj i ubojica,
Gideon je bio nesiguran,
Mirjam je bila tračerica,

Marta se stalno brinula,
Toma je sumnjao,
Sara je bila nestrpljiva,
Ilija je bio ćudljiv,
Mojsije je mucao,
Zakej je bio nizak,
Abraham je bio star,
a Lazar mrtav…
 
A koja je TVOJA isprika???
Može li Bog na tebe računati?
 
* * * *
Dragi čitatelju!
Uvijek budi svjestan da Bog u duhovni poziv
ne poziva samo sposobne!
 One osposobljava pozvane za taj život
i službu navještaja Evanđelja!
 
 
* Zainteresirani mladići za duhovni poziv, (svećenički i/ili redovnički), u svojim pitanjima, dilemama i pojašnjenjima slobodni su kontaktirati:
 
Fra Juro Šimić
Sv. Leopolda Mandića 41
10040 Zagreb

Nema komentara:

Objavi komentar