ponedjeljak, 25. svibnja 2009.

Obitelj: kućna Crkva.

"Poziv dolazi od Boga, a očituje se u pojedinačnoj Crkvi koju čine brojne druge zajednice i skupine. Ovdje treba na prvom mjestu spomenuti kršćansku obitelj kao kućnu Crkvu 'koja je pozvana da u povijesti izgrađuje kraljevstvo Božje, sudjelujući u životu i poslanju Crkve'.
Odgojna zadaća kršćanskih roditelja "ima svoj temelj u sudjelovanju na stvaralačkom djelu Božjem, biva 'posvećena' u sakramentu ženidbe i time prihvaća dostojanstvo i poziv istinske i prave službe Crkve za izgradnju svojih članova".
Kao zajednica vjere, života i ljubavi, obitelj predstavlja redovito mjesto gdje djeca sazrijevaju kao ljudi, kršćani i pozvani. U odgojnu zadaću obitelji spada čitavo područje odgoja. Dobar 'ljudski' odgoj na najbolji način pripravlja kod djece tlo za kršćanski odgoj.
Sabor naglašava posebnu odgojnu zadaću obitelji kad je u pitanju poziv na Bogu posvećeni život: "Djecu treba tako odgajati da kada odrastu mogu s punom sviješću odgovornosti slijediti svoje zvanje, pa i svoje duhovno zvanje".
* Iz završenog dokumenta II. internacionalnog kongresa za zvanja: Obitelj: kućna Crkva.

Nema komentara:

Objavi komentar